e-mail

Kontakt i o nas

Zadzwoń lub napisz:

Wojciech Bednarczyk, tel. 607 447436, w.bednarczyk@polskioffroad.com

albo skorzystaj z formularza:

Adres do korespondencji:

Polski Offroad Sp. z o.o.
ul. Poprzeczna 10A, 05-230 Kobyłka

Konto bankowe:

41 2490 0005 0000 4530 4041 2260
Alior Bank SA
Posiadacz konta: Polski Offroad Sp. z o.o.
ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan

Opłaty za pomocą PayPal:

Przelew z zagranicy powinien zawierać:

nr rachunku w formacie IBAN:
PL41 2490 0005 0000 4530 4041 2260,
nazwę i adres odbiorcy:
Polski Offroad Sp. z o.o., Racławicka 48, 05-200 Majdan,
tytuł przelewu,
adres BIC Alior Banku: ALBPPLPW
lub nazwę i adres banku:
Alior Bank SA, Łopuszańska 38d, 02-232 Warszawa

Dane rejestrowe:

Nazwa: Polski Offroad Sp. z o.o. z siedzibą w Majdanie, ul. Racławicka 48, 05-200 Majdan, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000492206.
NIP 1251623897, REGON: 147034924
Kapitał zakładowy 5000 PLN opłacony w całości.